เปิดตัว CHEEWID Cloud Platform for Social Good ระดม เงินบริจาคช่วยองค์กรเพื่อสังคมเข้าถึงแหล่งทุนโดยตรง ไม่มีค่าธรรมเนียมในการดำเนินงาน

 เปิดตัว CHEEWID Cloud Platform for Social Good ระดม เงินบริจาคช่วยองค์กรเพื่อสังคมเข้าถึงแหล่งทุนโดยตรง  ไม่มีค่าธรรมเนียมในการดำเนินงาน

เปิดตัว CHEEWID Cloud Platform for Social Good ระดม เงินบริจาคช่วยองค์กรเพื่อสังคมเข้าถึงแหล่งทุนโดยตรง ไม่มีค่าธรรมเทียมในการดำเนินงาน

มิถุนายน 2022 กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย, Cheewid เปิดตัว  Cloud Platform ขับเคลื่อนสังคม ซึ่งทำเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล (Directory) การระดมทุน (Fundraising) และการเปิดรับอาสาสมัคร (Volunteer Recruitment) ให้แก่องค์กรไม่แสวงผลกำไร กิจการเพื่อสังคม โรงพยาบาล และโรงเรียน ที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงแห่ลงทุนและมีความท้าทายในการดำเนินงานต่างๆ

ในปี 2021 ช่วยเหลือกว่า 64 องค์กร ระดมทุนได้กว่า 300,000 บาท และมีความพยายามในการนำเทคโนโลยี และข้อเสนอแนะต่อการใช้งานในรูปแบบแรกมาปรับปรุงและพัฒนา Cheewid ในรูปแบบที่สอง (V2) ซึ่งได้เปิดตัวในปี 2022 ให้มีรูปแบบที่ทันสมัย (Modern UXUI) สะดวกต่อการบริจาค ลดความซับซ้อนของการใช้งานเทคโนโลยี เพื่อเป้าหมายในการช่วยองค์กรต่างๆ ให้ได้มากที่สุด

จุดเด่น และความแตกต่างของ Cheewid นั้น ทุกยอดบริจาคจะเข้าสู่องค์กรโดยตรง ไม่มีการหักค่าธรรมเนียม ทำให้องค์กรต่างๆ ได้รับเงินบริจาคครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค และเป็นไดเรกทอรี (Directory) ที่รวบร่วมข้อมูลองค์กรที่ทำความดีในแหล่งเดียว เพื่อให้ผู้บริจาคสามารถค้นหา เข้าถึง และเลือกดูโครงการเพื่อสังคมทั้งหมดภายใต้องค์กรนั้น

Fundraising Product บน Cheewid คือเครื่องมือดิจิทัลที่ช่วยในการระดมทุนจากคนในสังคม เพื่อสนับสนุนกิจกรรม โครงการ หรือธุรกิจผ่านเว็บไซต์กลาง Cheewid มีความมุ่งหวังว่าความตั้งใจในการพัฒนาให้แพลตฟอร์มที่มีความสวยงามทันสมัย และง่ายต่อการใช้งานของทั้งผู้บริจาคและองค์กร ตั้งใจเพื่อให้จะทำให้ได้การระดมทุน และอาสาสมัครที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อช่วยต่อลมหายใจให้กับองค์กรต่างๆได้ โดยเวอร์ชันล่าสุดได้มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างรวมถึง:

  • การออกแบบใหม่ในหน้าองค์กรและแคมเปญ (New Redesign)
  • อัพเดทส่วนและข้อความจากทีมงาน (Updates)
  • การแจ้งเตือนสำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (Notifications)
  • ฟังก์ชั่นการแชร์บนโซเชียลมีเดีย (Follow Function)
  • และอื่น ๆ อีกมากมาย!

ผลกระทบที่ยั่งยืน (Sustainable Impact) เป็นเป้าหมายสำคัญของการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ของเราในรูปแบบที่สอง (v2) เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับองค์กรเพื่อสังคมของเราในระยะยาว

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม เยี่ยมชม Cheewid ได้ที่: https://cheewid.com/
บริจาคช่วยโครงการผ่าน Cheewid ได้ที่: https://cheewid.com/campaigns?currentPage=1

ข้อมูลเกี่ยวกับ Cheewid 

Cheewid เป็นแพลตฟอร์มคลาวด์ที่สร้างขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรไม่แสวงผลกำไร กิจการ เพื่อสังคม โรงพยาบาล และโรงเรียน ผ่านบริการต่างๆ บน platform ประกอบด้วย (1) การรวบรวมข้อมูล (Directory) (2) การระดมทุน (Fundraising) และ (3) การเปิดรับอาสาสมัคร (Volunteer Recruitment) โดยเป้าหมายของ Cheewid ตั้งใจที่จะสร้างความหมายของ “การให้” ด้วยการรวบรวมองค์กร
และโครงการต่างๆ มาไว้ในที่เดียว เพื่อสร้างชุมชน แห่งความร่วมมือให้เกิดขึ้นในสังคมไทย

Share