Tags : tceb

ก้าวแรกสู่การจัดงาน ด้วยพัฒนาทักษะ..สู่มืออาชีพด้วย “หลักสู

หากคุณเพิ่งก้าวเข้าสู่ธุรกิจการแสดงสินค้าอยากเป็นผู้จัดงานแสดงสินค้ามืออาชีพ! พบกับ “หลักสูตรความรู้พื้นฐานการจัดงานแสดงสินค้า” กับเหล่าผู้เชี่ยวชาญในวงการอุตสาหกรรมไมซ์ มาช่วยเสริมสร้างทักษะและกระบวนความคิดโดยเนื้อหาที่ทำให้คุณ 1 เข้าใจองค์ประกอบและผู้เกีRead More