ก้าวแรกสู่การจัดงาน ด้วยพัฒนาทักษะ..สู่มืออาชีพด้วย “หลักสูตรความรู้พื้นฐานการจัดงานแสดงสินค้า”

 ก้าวแรกสู่การจัดงาน ด้วยพัฒนาทักษะ..สู่มืออาชีพด้วย “หลักสูตรความรู้พื้นฐานการจัดงานแสดงสินค้า”

ก้าวแรกสู่การจัดงาน ด้วยพัฒนาทักษะ..สู่มืออาชีพด้วย “หลักสูตรความรู้พื้นฐานการจัดงานแสดงสินค้า”

หากคุณเพิ่งก้าวเข้าสู่ธุรกิจการแสดงสินค้าอยากเป็นผู้จัดงานแสดงสินค้ามืออาชีพ! พบกับ “หลักสูตรความรู้พื้นฐานการจัดงานแสดงสินค้า” กับเหล่าผู้เชี่ยวชาญในวงการอุตสาหกรรมไมซ์ มาช่วยเสริมสร้างทักษะและกระบวนความคิดโดยเนื้อหาที่ทำให้คุณ

1 เข้าใจองค์ประกอบและผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการจัดงานแสดงสินค้า

2 รู้กระบวนการจัดงานแสดงสินค้าอย่างมืออาชีพ

3 รู้กลยุทธ์การขายและการตลาดสำหรับงานแสดงสินค้า

มาเพิ่มทักษะก้าวเข้าสู่วงการอย่างมืออาชีพ ลงทะเบียนได้ที่ : https://elearning.tceb.or.th/  

Share