Tags : Shopee Chinese New Year Sale

ตรุษจีนนี้! ช้อปปี้เปิดคัมภีร์เสริมสิริมงคลให้นักช้อปเฮงตลอ

สำหรับวันตรุษจีนหรือเทศกาลปีใหม่ของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนนับเป็นวันมงคลที่สำคัญอย่างยาวนาน และในช่วงเทศกาลตรุษจีน ชาวไทยเชื้อสายจีนก็มีเหล่าความเชื่อรวมไปถึงวิถีปฏิบัติที่สืบต่อกันมาเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล ร่ำรวย และเจริญรุ่งเรืองให้กับตัวเองแลRead More