เชิญชมนิทรรศการออนไลน์ โครงการ สร้างสรรค์นวัตกรรมศิลปะร่วมสมัยสู่โลกออนไลน์โดย กลุ่ม มีกิม สตูดิโอ กลุ่มศิลปินคู่ชายหญิงที่น่าจับตามอง

 เชิญชมนิทรรศการออนไลน์  โครงการ สร้างสรรค์นวัตกรรมศิลปะร่วมสมัยสู่โลกออนไลน์โดย กลุ่ม มีกิม สตูดิโอ กลุ่มศิลปินคู่ชายหญิงที่น่าจับตามอง

เชิญชมนิทรรศการออนไลน์ โครงการ สร้างสรรค์นวัตกรรมศิลปะร่วมสมัยสู่โลกออนไลน์โดย กลุ่ม มีกิม สตูดิโอ กลุ่มศิลปินคู่ชายหญิงที่น่าจับตามอง

กลุ่ม มีกิม สตูดิโอ เป็นกลุ่มศิลปินชายหญิงก่อตั้งโดย ศิลปินหญิง นางสาว ปิยะธิดา ไกรกิจราษฎร์ และ ศิลปินชาย นายปราชญ์ ปุโรทกานนท์ ที่สร้างผลงานศิลปะร่วมสมัยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม อย่างต่อเนื่อง ศิลปินกลุ่มนี้มีการแสดงผลงานศิลปะและจัดทำโครงการศิลปะโดยการนำผลงานศิลปะเพื่อนๆมาแสดงผลงานในแกลเลอลีเล็กๆในชุมชนอัมพวาตั้งแต่ศึกษาอยู่ในคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จากจุดเล็กๆที่สร้างแรงบันดาลใจให้กลุ่มมีกิมสตูดิโอได้รวมรวบศิลปินเพื่อนๆจัดแสดงผลงานและจัดทำโครงการศิลปะเพื่อสังคม ในด้านของชื่อเสียงและรางวัล  ศิลปินในกลุ่ม มีกิม สตูดิโอได้รับรางวัลมากมายในด้านการสร้างผลงานศิลปะร่วมสมัย รวมถึงหลังจากจบจากรั้วมหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนในการสร้างโครงการมากมาย อาทิ โครงการสีในงานจิตรกรรมสู่อารยธรรมในอินเดีย โครงการสร้างศิลปะร่วมสมัยสร้างแลนมาร์คใหม่ให้หัวใจพระนคร ออกแบบสร้างแอปพลิเคชัน AR นำศิลปะกับเทคโนโลยีผสมผสานกัน เป็นต้นถือได้ว่าเป็นศิลปินรุ่นใหม่ที่น่าจับตามองและนำเสนอผลงานศิลปะในรูปแบบร่วมสมัยให้กับวงการศิลปะไทย นำเสนอความแตกต่างให้กับคนชมผลงานศิลปะ

ซึ่งในปี 2565 นี้ทางกลุ่มมีกิมสตูดิโอได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรมในการจัดทำนิทรรศการออนไลน์  ภายใต้โครงการ สร้างสรรค์นวัตกรรมศิลปะร่วมสมัยสู่โลกออนไลน์ จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมชมผลงานนิทรรศการออนไลน์ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้หรือชมย้อนหลังได้ที่ Facebook Page : Megim studio นิทรรศการจัดขึ้น ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2565   ท่านใดสนใจชมผลงานศิลปะที่นำเสนอความแตกต่างและมุมมองศิลปะที่ร่วมสมัยสามารถรับชมได้ หากคุณกำลังอยากลองชมผลงานศิลปะที่ยกสตูดิโอศิลปะมาไว้มือของท่านสามารถเข้าไปชมได้นิทรรศการออนไลน์ที่แปลกใหม่ได้

นิทรรศการออนไลน์  โครงการ สร้างสรรค์นวัตกรรมศิลปะร่วมสมัยสู่โลกออนไลน์โดย กลุ่ม มีกิม สตูดิโอ

กลุ่ม มีกิม สตูดิโอ ได้นำเสนอรูปแบบการสร้างสรรค์ผลงาน ศิลปะ บนโลกออนไลน์ที่ปัจจุบันมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตและรวมถึงวิถีการชมผลงานศิลปะ ที่ปรับเปลี่ยนต่อยอดจากภาพนิ่งในแกลเลอรี่สู่ภาพเคลื่อนไหวในแอปพลิเคชัน ต่างๆ โดยทางกลุ่ม มีกิม ได้นำผลงานศิลปะมาพัฒนา จากภาพนิ่งสู่ภาพเคลื่อนไหวและผสมเทคนิคการทำ Motion Graphic เพื่อให้ผลงานมีความน่าสนใจสอดคล้องกับวิถีการรับชมสื่อในปัจจุบันที่เน้นการเข้าถึงง่าย กระชับ ได้รับความเพลิดเพลิน และมีการกระจายไปยังผู้คนในสังคมได้อย่างกว้างขวาง โครงการได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยสามารถรับชมได้ที่ Facebook Page : Megim studio ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2565 (หากท่านสนใจเข้าชมในวันอื่นสามารถรับชมย้อนหลังได้)

Share