Tags : SME D Bank

โลตัส จับมือ สสว. และ SME D Bank เซ็น MoU ส่งเสริมศักยภาพผู

นางสาวสลิลลา สีหพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบุคคลและความยั่งยืน โลตัส (กลาง) นาย วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ขวา) และ นาย ชาตรี เวทสรณสุธี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ซRead More