ทรู ดิจิทัล จัดสัมมนา Driving Cybersecurity Journey Of Your Business with True Digital เสริมองค์ความรู้ให้ลูกค้าองค์กร ยกระดับความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์แบบครบวงจร

 ทรู ดิจิทัล จัดสัมมนา Driving Cybersecurity Journey Of Your Business with True Digital เสริมองค์ความรู้ให้ลูกค้าองค์กร ยกระดับความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์แบบครบวงจร

ทรู ดิจิทัล จัดสัมมนา Driving Cybersecurity Journey Of Your Business with True Digital เสริมองค์ความรู้ให้ลูกค้าองค์กร ยกระดับความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์แบบครบวงจร

ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป โดย นายเอกราช ปัญจวีณิน (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการกลุ่ม ธุรกิจดิจิทัลโซลูชัน ร่วมมือกับ ทรูบิสิเนส ผู้นำบริการสื่อสารและดิจิทัลโซลูชันครบวงจรสำหรับลูกค้าธุรกิจ จัดงานสัมมนา “Driving Cybersecurity Journey Of Your Business with True Digital” ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เสริมเกราะป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้แก่ลูกค้าองค์กรของกลุ่มทรูและผู้ที่สนใจ พร้อมอัปเดตแนวโน้มและทิศทางของเทคโนโลยีไซเบอร์ ซิเคียวริตี้ รวมถึงการวางรากฐานการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ ตลอดจนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเตรียมความพร้อมตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act : PDPA) โดยมี นางฐิติรัตน์ ศิริพัฒนาเลิศ (ที่ 3 จากขวา) หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านความปลอดภัยระบบข้อมูลสารสนเทศ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด พร้อมด้วย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากบริษัทชั้นนำ อาทิ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารทิสโก้ และ แอสเซนด์ กรุ๊ป ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง ณ ห้องออดิทอเรียม ทรู ดิจิทัล พาร์ค เมื่อเร็วๆนี้

พร้อมกันนี้ ภายในงานดังกล่าว ทรู ดิจิทัล ยังเปิดตัวโซลูชันใหม่ล่าสุด “ทรู ดิจิทัล ไซเบอร์ ซิเคียวริตี้” บริการเฝ้าระวังภัยคุกคามและบริหารจัดการความปลอดภัยไซเบอร์ ด้วยบริการด้านความปลอดภัยแบบครบวงจร (End-to-End Cybersecurity Services) ครอบคลุมทุกความต้องการของธุรกิจ ทั้งให้คำปรึกษา ติดตั้ง บริหารจัดการระบบอุปกรณ์ความปลอดภัย และศูนย์เฝ้าระวังภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ รับมือได้ทุกสถานการณ์ ทั้งป้องกัน เฝ้าระวัง หาสาเหตุ และแจ้งเตือน การันตีคุณภาพมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 พร้อมให้บริการลูกค้าองค์กรธุรกิจ ภายใต้ยุทธศาสตร์ Professional Digital Solutions ของทรูบิสิเนส ที่มุ่งยกระดับบริการดิจิทัลสำหรับลูกค้าธุรกิจแบบเฉพาะรายอย่างมืออาชีพ สำหรับลูกค้าองค์กรที่สนใจบริการ “ทรู ดิจิทัล ไซเบอร์ ซิเคียวริตี้” สามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้าองค์กร โทร.1239 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://truebusiness.truecorp.co.th/th/solution/cybersecurity หรือ อีเมล security.servicedelivery@truedigital.com 

Share