Bitkub Blockchain Technology นำเทคโนโลยีบล็อกเชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม “Saturday School BIG DAY 2022”

 Bitkub Blockchain Technology นำเทคโนโลยีบล็อกเชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม “Saturday School BIG DAY 2022”

Bitkub Blockchain Technology นำเทคโนโลยีบล็อกเชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม “Saturday School BIG DAY 2022”

Bitkub Blockchain Technology ผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม Bitkub NFT แพลตฟอร์มศูนย์รวม NFT (Non-Fungible Token) ในรูปแบบของตลาดแรก ซึ่งในปัจจุบันเป็นตลาด NFT ที่มีการใช้งานแพร่หลายมากที่สุดในประเทศไทย และเป็นศูนย์รวมผู้สร้างสรรค์ผลงาน NFT ที่มีการนำมาใช้งานในรูปแบบที่หลากหลาย นำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม “Saturday School BIG DAY 2022: Saturday Supermarket” กับเป้าหมายที่พร้อมสนับสนุนการศึกษาและมอบโอกาสให้กับเยาวชนไทย โดยกิจกรรมในครั้งนี้ จะจัดขึ้นในวันที่ 10-13 กันยายน 2565 ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 และการประมูลจะเกิดขึ้นบนแพลตฟอร์ม Bitkub NFT ในรูปแบบออนไลน์

เทคโนโลยีบล็อกเชน เป็นเทคโนโลยีที่จะเข้ามาขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโลกในปัจจุบัน ซึ่งได้รับความสนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้เทคโนโลยีบล็อกเชนถูกนำมาวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี นอกจากเทคโนโลยีบล็อคเชนจะเข้ามาปฏิวัติในโลกของธุรกิจและแวดวงการเงินแล้ว ยังมีบทบาทในการยกระดับภาคการศึกษา ซึ่งสามารถนําไปต่อยอดและสนับสนุน พร้อมทั้งมอบโอกาสให้กับเยาวชนไทยมากขึ้น

 

กิจกรรม Saturday School BIG DAY 2022: Saturday Supermarket มีเป้าหมายให้เยาวชนได้นำเสนอผลงานจากการพัฒนาระหว่างเข้าร่วมโครงการ และยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าร่วมงานเกิดไอเดียในการต่อยอดการพัฒนาด้านการศึกษาให้กับเยาวชนไทย โดยในครั้งนี้ จะมีการจัดแสดงและประมูลผลงานบนแพลตฟอร์ม Bitkub NFT ภายใต้แนวคิด “Future Bangkok” หรือ กรุงเทพมหานครแห่งอนาคต เพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถสะสมผลงานดิจิทัลอาร์ต ภาพถ่าย และดนตรีรวม 15 ผลงาน ทั้งนี้ รายได้หลังจากการหักค่าใช้จ่าย จะมอบให้เยาวชนผู้สร้างสรรค์ผลงาน และสนับสนุนมูลนิธิเพื่อเดินหน้าการเปิดโรงเรียนวันหยุดให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้สำหรับนักเรียน และการขยายสู่จังหวัดอื่น ๆ นอกพื้นที่กรุงเทพมหานครต่อไป

Share