กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศฯ ร่วมจัดงาน Bangkok RHVAC 2022 ชมช้อป สินค้าและบริการได้ครบ ภายใต้แนวคิด One Stop Solutions

 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศฯ ร่วมจัดงาน Bangkok RHVAC 2022  ชมช้อป สินค้าและบริการได้ครบ ภายใต้แนวคิด One Stop Solutions

กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศฯ ร่วมจัดงาน Bangkok RHVAC 2022 ชมช้อป สินค้าและบริการได้ครบ ภายใต้แนวคิด One Stop Solutions

กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นและกลุ่มไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สภาอุตสาหกรรม ร่วมจัดงานแสดงสินค้า Bangkok RHVAC 2022 ภายใต้แนวคิด One Stop Solutions ยกทัพนวัตกรรมใหม่แห่งยุค จัดแสดงสินค้าและบริการหลากหลายจากผู้ผลิตชั้นนำทั้งไทยและต่าง ประเทศ ผู้ร่วมชมงานชาวไทยและเทศ สามารถชมและช้อปได้ครบ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ระหว่างวันที่ 7-10 กันยายน 2565

างสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น

นางสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น เปิดเผยว่า “ในการจัดงานแสดงสินค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น 2565 หรือ Bangkok RHVAC 2022 เป็นการจับมือกันระหว่างกรมส่งเสริมการค้า กระทรวงพาณิชย์ และกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทําความเย็นและกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็ก ทรอนิกส์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ภายใต้แนวคิด One Stop Solutions โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงานฯ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นของประเทศไทย พร้อมทั้งให้การสนับสนุนช่องทางขยายตลาดสินค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นที่ผลิตในประเทศไทย ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่ผู้เข้าร่วมชมงานทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ยิ่งไปกว่านั้น เพื่อก่อให้เกิดศูนย์รวม Supply Chain หรือ เครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับคู่ค้าในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

ที่ผ่านมา ภาพรวมของอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นของประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรม สามารถสร้างรายได้เป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ คืออันดับ 1 ในอาเซียน และเป็นอันดับ 2 ของโลก โดยเป็นรองแค่ประเทศจีน โดยในปี 2564 มีมูลค่าการส่งออกรวม 203,075 ล้านบาท  ทั้งนี้ ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2565  มูลค่าการส่งออกเครื่องปรับอากาศของไทยเติบโต 13% จากช่วงเดียวกันของปี 2564  อีกทั้ง ยังมีแนวโน้มที่จะมีการส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

การจัดงานแสดงสินค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น Bangkok RHVAC จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2540 และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 13 โดยความโดดเด่นของงาน คือ การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น One Stop Solutions สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง มารวมกันครบ ตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ เพราะประเทศไทยคือศูนย์รวม Supply Chain ที่มีความแข็งแกร่งและครบถ้วนมากที่สุด  ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมชมงาน ทั้งประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้ประกอบการธุรกิจ สามารถเดินงาน Bangkok RHVAC 2022 และสามารถเลือกซื้อสินค้าบริการต่างๆ ได้ครบ ตามแนวคิด One Stop Solutions

ภายในงาน ผู้เข้าชมจะพบกับผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น และสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ จะได้สัมผัสกับทัพสินค้าจำนวนมหาศาล จากกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจทุกระดับ ตั้งแต่ต้นน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำ โดยสามารถชมและช้อปได้สะดวก ไม่ว่าจะเป็น ทั้งชิ้นส่วนที่ใช้ในการผลิต และสินค้าสำเร็จรูปมากมาย อีกทั้ง ได้ชมการจัดนิทรรศการที่แสดงถึงนวัตกรรมที่หลากหลายและทันสมัย รวมไปถึงงานสัมมนาทางวิชาการ ที่จะเพิ่มความรู้และศักยภาพให้กับบุคลากรในวงการเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นได้อย่างจุใจ เรียกได้ว่า One Stop Solutions ครบถ้วนเบ็ดเสร็จได้ภายในงานเดียว อีกทั้ง ยังได้ชมงาน Bangkok E&E 2022 ซึ่งจัดอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันอีกด้วย สำหรับ ผู้สนใจเข้าชมงาน Bangkok RHVAC 2022 สามารถลงทะเบียนเข้าชมงานล่วงหน้าได้ที่ https://pre.eventthai.com/publics/create/visitor/rhe22/step1  และติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bangkok-rhvac.com   และ www.bangkok-electricfair.com   หรือ  Facebook เพจ Bangkok RHVAC และ  LINE OA : @rhvac  นางสุภาณี กล่าวสรุปในที่สุด

Share