อาร์เอส กรุ๊ป ผนึกกำลัง แพลน บี และ เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ ตั้งบริษัทร่วมทุน RSPlanB เรียบร้อยแล้ว พร้อมลุยธุรกิจคอมเมิร์ซเข้าตลาดแมสทั่วประเทศ

 อาร์เอส กรุ๊ป ผนึกกำลัง แพลน บี และ เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ ตั้งบริษัทร่วมทุน RSPlanB เรียบร้อยแล้ว  พร้อมลุยธุรกิจคอมเมิร์ซเข้าตลาดแมสทั่วประเทศ

อาร์เอส กรุ๊ป ผนึกกำลัง แพลน บี และ เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ ตั้งบริษัทร่วมทุน RSPlanB เรียบร้อยแล้ว พร้อมลุยธุรกิจคอมเมิร์ซเข้าตลาดแมสทั่วประเทศ

หลังจากที่ เฮียฮ้อสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ประกาศจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับ บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ไปนั้น ล่าสุดได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนในนาม RSPlanB ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจคอมเมิร์ซและการตลาด ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และจัดจำหน่ายสินค้าไปยังตลาดทั่วประเทศ โดยอาร์เอส กรุ๊ป (“RS”) ถือหุ้น 51% แพลน บี มีเดีย (“Plan B”) ถือหุ้น 39% ทั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของ Plan B จากเดิม 49% เป็น 39% เนื่องจาก บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล                    เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“NINE”) เข้าร่วมลงทุนเพิ่มเติม 10% ซึ่งการเข้าร่วมลงทุนในครั้งนี้จะส่งเสริมการสนับสนุนการขายสินค้าของบริษัทร่วมทุนได้ดียิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการสร้างศักยภาพในการแข่งขันในธุรกิจคอมเมิร์ซ และยังมีส่วนเสริมให้ Ecosystem ของธุรกิจให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมี 6 ราย ได้แก่ นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์, นายวิทวัส เวชชบุษกร, นางพรพรรณ      เตชรุ่งชัยกุล, นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์, นายพินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ และนายอานนท์ พรธิติ

ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสาร และความเคลื่อนไหวต่างๆ ของ อาร์เอส กรุ๊ป ได้ทาง www.rs.co.th และ https://www.facebook.com/RSGROUPOFFICIAL

Share