NT ส่งเสริมและใส่ใจ “เด็กยุคดิจิทัล” เปิดใจสู่ “เทคโนโลยีสมัยใหม่” จัดแข่งขัน Robot Battle 2023 (สนามพิเศษ)

 NT ส่งเสริมและใส่ใจ “เด็กยุคดิจิทัล”  เปิดใจสู่ “เทคโนโลยีสมัยใหม่” จัดแข่งขัน Robot Battle 2023 (สนามพิเศษ)

NT ส่งเสริมและใส่ใจ “เด็กยุคดิจิทัล” เปิดใจสู่ “เทคโนโลยีสมัยใหม่” จัดแข่งขัน Robot Battle 2023 (สนามพิเศษ)

การพัฒนาด้านเทคโนโลยี มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การพัฒนาบุคลากรในประเทศให้มีความตื่นตัว และก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ๆ ภาครัฐและเอกชน ต้องให้ความใส่ใจและส่งเสริม เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรต่าง ๆ ได้มีความตื่นตัว โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนในกลุ่มเด็กยุคดิจิทัล ที่จะเติบโตและมีบทบาทสำคัญต่อการผลักดันให้เกิดความเจริญในทุกด้าน ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ร่วมกับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT จัดกิจกรรม “แข่งขัน Robot Battle 2023” (สนามพิเศษ) ขึ้น ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) และ          พันเอกสรรพชัยย์  หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ร่วมกันให้การต้อนรับ ฯพณฯ ท่าน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้เข้าร่วมแข่งขัน

ในการจัดกิจกรรม “แข่งขัน Robot Battle 2023” (สนามพิเศษ) มุ่งเน้นไปยังกลุ่ม นักเรียน นักศึกษา อายุตั้งแต่   7-19 ปี ขึ้นไป โดยได้เปิดรับทีมเข้าแข่งขันรวม ทั้งสิ้น 32 ทีม โดยมีจำนวน 10 ทีม ที่ผ่านเข้ารอบ เพื่อเข้ามาแข่งขัน แข่งขัน LEGO@ Robot Battle (สนามพิเศษ) แข่งขันหุ่นยนต์ LEGO* แบบบังคับมือ ในวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งแต่ละทีมที่ผ่านเข้ามาแข่งขัน ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาหุ่นยนต์ให้มีศักยภาพในการเคลื่อนไหวผ่านการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ และทุกคนทุ่มเทใช้พลังสมองการวางแผนแข่งขันกันอย่างเต็มความสามารถ สร้างสีสันในการแข่งขันให้กับผู้เข้าร่วมชมอย่างมาก     ในงานนี้ ร.ต.ท.หญิง เรวดี ศรีท้าว อดีตนักวิ่งลมกรดทีมชาติ มาร่วมงานเพื่อสร้างสีสันและให้กำลังใจกับน้องนักแข่ง พร้อมนำตุ๊กตาน้อง คอนเนค มาแจกให้กับเด็กๆ โดยรู้สึกตื่นตากับการทำงานของหุ่นยนต์ และตื่นใจกับนวัตกรรมจากฝีมือของนักแข่งแต่ละทีมอย่างมาก

พันเอกสรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT

พันเอกสรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT กล่าวว่า  การจัดกิจกรรม “แข่งขัน Robot Battle 2023 (สนามพิเศษ) ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 เพื่อที่จะมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่สนุกสนานและมีประสิทธิภาพ โดยนำทรัพยากรการศึกษาทางกายภาพและดิจิทัลที่หลากหลายมาช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดคิดสร้างสรรค์ด้วยเหตุผลอย่างเป็นระบบ รวมไปถึงเปิดพื้นที่ให้แสดงศักยภาพ ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้เด็กยุคดิจิทัล เกิดแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM)  NT จึงร่วมมือกับ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จัดการแข่งขัน Robot Battle 2023 (สนามพิเศษ)

สิ่งสำคัญ คือ การเพิ่มพูนวิสัยทัศน์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่เยาวชนให้สามารถเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี ก่อให้เกิดการพัฒนาทักษะ ความคิดริเริ่มในการพัฒนาหุ่นยนต์ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาวงการอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคต อีกทั้ง เพื่อจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ด้านการพัฒนาหุ่นยนต์ และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตลอดจนเทคโนโลยีสมัยใหม่ นำไปสู่การยกระดับให้เด็กและเยาวชน เติบโตไปเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพของประเทศ มีส่วนในการผลักดันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมให้ก้าวทันนานาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ด.ช.ภีมพัฒน์ ศิริพานิชวัฒนา ตัวแทนทีม JM จากสถาบัน Robot Play กล่าวว่า “ ดีใจมากครับ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน LEGO@ Robot Battle (สนามพิเศษ) ส่วนสำคัญที่ทำให้ได้รับชัยชนะ ก็คือ ครอบครัว คุณครู และ เพื่อนๆ ที่คอยสอนและให้กำลังใจครับ ผมเริ่มเล่นต่อหุ่นยนต์มาได้ไม่นานมากครับ ประมาณ 3-4 ปี ต่อมาก็เริ่มสนใจแบบจริงจังเพื่อเข้าแข่งขันครับ คุณพ่อคุณแม่ เห็นผมชอบเล่นต่อเลโก้ และเห็นว่าโรบอท เริ่มเข้ามามีส่วนสำคัญในชีวิต เลยหาที่เรียนเกี่ยวกับ เลโก้ และ Coding พอได้เรียนแล้วรู้สึกชอบมากครับ  ที่ผมชอบเพราะเป็นเรื่องเทคโนโลยี มีการใช้คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์  พอต่อเป็นตัวหุ่นขึ้นมาได้ตามจินตนาการ แล้วเราสามารถบังคับให้เคลื่อนไหวได้จริง ก็รู้สึกสนุกมากครับ อนาคตก็ยังสนใจเรื่องเทคโนโลยี และอยากเป็นนักพัฒนาเกมครับ

สำหรับ ทีมที่ได้รับประกาศนียบัตรและรางวัลจากการแข่งขัน LEGO@ Robot Battle (สนามพิเศษ) แข่งขันหุ่นยนต์ LEGO* แบบบังคับมือ  มอบรางวัล โดย นายณัฐพล ณัฎฐสมบูรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) และกรรมการ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ ประกอบด้วย

  • รางวัล ชนะเลิศ คือ ทีม JM จากสถาบัน Robot Play ได้แก่ ด.ช.ปราบ ศิระพงศภัค , ด.ช.ภีมพัฒน์ ศิริพานิชวัฒนา
  • รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 คือ ทีม Love Robot จากสถาบัน Robot Play ได้แก่ ด.ช.ณธรรศ ทางธนกุล , ด.ช.อนิรุทธ์ จิรวัฒนางกูร
  • รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 มี 2 ทีม คือ ทีม RS จาก King’s College International School ได้แก่ ด.ช.สุวิจักขณ์ ทิพย์วโรรส , ด.ช.ณฐกร รัชตไพศาล และทีม A จาก สถาบัน Robot Play ได้แก่ ด.ช.ปียะพัทธ์ พันธ์ประสิทธิ
  • รางวัลพิเศษ หุ่นยนต์ทำลายล้าง ได้แก่ ทีม Love Robot จาก สถาบัน Robot Play ได้แก่ ด.ช.ณธรรศ ทางธนกุล , ด.ช.อนิรุทธ์ จิรวัฒนางกูร

โครงการ จัดแข่งขัน robot battle 2023 (สนามพิเศษ) ในวันเด็กแห่งชาติ ครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดี ๆ   ที่ NT  ได้มีส่วนส่งเสริมให้เยาวชน ที่เข้าร่วมการแข่งขันได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าแสดงออก และได้เพิ่มทักษะด้านการเรียนรู้ ได้ฝึกฝีมือ การคิดวิเคราะห์และวางแผน รวมไปถึงการออกแบบ ที่สำคัญคือ ได้สัมผัสทำความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ เรียนรู้การเขียน code วางแผนในระหว่างการแข่งขัน อันเป็นพื้นฐานสู่การพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชน เพื่อนำไปต่อยอดในชีวิตประจำวัน โดยเป้าประสงค์หลักของ NT  คือ มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ ตลอดจนเพิ่มทักษะในการแก้ปัญหา อีกทั้ง เป็นกำลังให้กับเด็กทุกคน         ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในโลกยุคดิจิทัล  ยิ่งไปกว่านั้น NT ยังพร้อมที่จะเป็นผู้จุดประกายความคิด ให้กับเยาวชนที่มีความสนใจด้านเทคโนโลยี ได้พัฒนาตนเอง และกลายเป็นนักพัฒนานวัตกรรมระดับชั้นนำของประเทศในอนาคต

Share