Tags : Yahee Calcium water

ครอบครัวยุคใหม่หมดกังวลกับภาวะร่างกายขาดแคลเซียม กับทางเลือ

ปัญหาเรื่องภาวะร่างกายขาดแคลเซียมนับเป็นปัญหาใหญ่ของคนไทย กระทรวงสาธารณสุขได้มีการเปิดเผยข้อมูลว่าคนไทยมีความเสี่ยงเป็นโรคกระดูกพรุนถึง 90% ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากที่ร่างกายขาดแคลเซียมส่งผลให้กระดูกบางลง ทำให้เปราะหักง่าย เนื่องจากสาเหตุร่างกายได้รับแคลเซีRead More