Tags : Taobao

ผู้ประกอบการไทยเฮ!! สสว. เดินหน้านำสินค้า SME ส่งออกจีน ขาย

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เร่งยกระดับมาตรฐาน เพิ่มมูลค่าสินค้าให้กับ SME สินค้าที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง อย่าง ข้าว พร้อมบูรณาการหน่วยงานภาครัฐ ปูทางเจรจาจับคู่ธุรกิจไทย-จีน เพราะเล็งเห็นว่าจีนมีโอกาสฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจากวิกฤติการแพRead More