Tags : SCGC

“บราสเคม” ผนึกกำลัง “SCGC” เดินหน้า

บราสเคม (Braskem) ผู้ผลิตพอลิเมอร์ชีวภาพชั้นนำระดับโลก และเอสซีจี เคมิคอลส์ (SCG Chemicals) หรือ SCGC ผู้นำตลาดเคมีภัณฑ์ในระดับภูมิภาคที่มุ่งเติบโตทางธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างความยั่งยืน ได้ลงนามในสัญญาร่วมทุน (Read More