Tags : SACICT Craft Trend Talk

SACICT CRAFT TREND TALK 4 ผู้เชี่ยวชาญชวนคิดชวนคุยถึงแนวโน้

SACICT Craft Trend Talk โดยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ปีนี้พาทุกคนไปเปิดโลกหัตถกรรมร่วมสมัยแบบออนไลน์ผ่านการพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญทั้งนักคิดนักสร้างสรรค์ และนักออกแบบ ซึ่งทำงานใกล้ชิดกับแวดวงหัตถกรรมไทยในแง่มุมที่แตกต่างกันไป โดยประเด็นRead More