Tags : Post Dee

“Post Dee” เปิดพื้นที่ ซื้อ-ขาย สินค้าออนไลน์ ช่วยผู้ประกอบ

ปัจจุบันผู้ประกอบการส่วนใหญ่หันมาลงทุนในกลุ่มธุรกิจออนไลน์มากขึ้นทำให้อัตราการเกิดธุรกิจบนแพลตฟอร์มออนไลน์มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะแพลตฟอร์มการซื้อ-ขาย สินค้าบนโลกออนไลน์ ที่เข้ามาตอบสนองความต้องการของตลาดอย่างหลากหลาย ทำให้ผู้บริโภคได้รับประโยRead More

“Post Dee” โตต่อเนื่อง สนับสนุนธุรกิจ SMEs จับเทรนบิทคอยน์

การเติบโตทางธุรกิจนับเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องการได้มา ซึ่งมีตัวบ่งชี้หลายอย่างที่แสดงให้เห็นว่าธุรกิจนั้นสามารถเดินต่อไปได้และกำลังขยายตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น ยอดขาย, การเพิ่มขึ้นของคู่ค้า รวมไปถึงพันธมิตรทางการค้า ซึ่งในปัจจุบันมีปัจจัยหลายอRead More

“Post Dee” แพลตฟอร์มซื้อขายออนไลน์ โตต่อเนื่อง สนับสนุนธุรก

“Post Dee” แพลตฟอร์มตลาดช้อปปิ้งออนไลน์ ไตรมาส 3-4 ยอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่อง ภายหลังไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของผู้บริโภคปรับเปลี่ยนไป เนื่องจากภาวะการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจระดับเล็กRead More