Tags : Makro

แม็คโครร่วมมือกรมการค้าภายในเข้าตรวจเยี่ยมสาขาในช่วงเทศกาลป

กรมการค้าภายในเดินหน้าติดตามสถานการณ์ราคาและปริมาณสินค้าในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยเข้าตรวจเยี่ยมแม็คโคร สาขาแจ้งวัฒนะ เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในการเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ทั้งอาหารสด อาหารแห้ง และกระเช้าของขวัญ ซึ่งจากการลงพื้นที่ พบว่าแม็คโครดำเนินการถูกต้อRead More

แม็คโคร เวียงสระ เปิดแล้ว ลูกค้าตอบรับดีอย่างล้นหลาม

ตลอดระยะเวลากว่า 34 ปี ที่เติบโตไปกับสังคมไทย แม็คโครมุ่งมั่นทำให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ในท้องถิ่น ล่าสุดแม็คโคร เวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดดำเนินการ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 มีการจ้างงานคนในพื้นที่ 80% สร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้ชุมชน การเป็นคู่Read More