Tags : Kerry Express Grow Green

“เคอรี่ เอ็กซ์เพรส” เปิดตัวโครงการ “Kerry

เคอรี่เอ็กซ์เพรส เปิดตัวโครงการ “Kerry Express Grow Green” นำร่องทดลองใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในการจัดส่งพัสดุ โดยในเฟสแรกจะเริ่มต้นใช้ในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายประหยัดพลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ และแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ที่เน้Read More