Tags : Jara Wellness

Jara Wellness ตรีสรา รีสอร์ท ภูเก็ต บริการผ่อนคลายด้วยทรีทเ

ผสานสมดุลร่างกาย จิตใจ และตัวตนของคุณอย่างลงตัว ในบรรยากาศที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติของตรีสรา รีสอร์ท ภูเก็ต กับหลากหลายทรีทเมนท์จาก Jara Wellness ให้เลือกตามความต้องการของแต่ละไลฟ์สไตล์ของคุณ ไม่ว่าจะเป็น Cleansing ritual – ปรับสมดุลของร่างกายและผ่อนคลายความตึงเครีRead More