Tags : Geriatric Clinic

โรงพยาบาลนครธน ยืนหนึ่งย่านพระรามที่ 2 พร้อมดูแลสังคม “สูงว

ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็นอันดับ 2 ของกลุ่มประเทศอาเซียนรองจากสิงคโปร์ ตามข้อมูลจากกรมกิจการผู้สูงอายุ ประเทศไทยมีสัดส่วนผู้สูงอายุที่ 16.73% ในปี 2563 นี้ และคาดการณ์ว่าจะมีสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็น 20% ในปี 2565 ซึ่งเป็นการเข้าสู่สังคมผRead More