Tags : estateis

เว็บไซต์ www.estateis.com พอร์ทัลสำหรับการขายที่ดินขนาดใหญ่

ในยุคที่อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ในประเทศไทยกำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดด มีความต้องการสำหรับพื้นที่ในการสร้างโครงการใหญ่ๆ และสถานที่ทางธุรกิจที่เหมาะสมที่สำคัญมากขึ้น สำนักงานตัวแทนอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ www.estateis.com ได้เปิดเผยถึงการเป็นพอร์ทัลสำหรRead More