Tags : EEC

“B.Grimm” เข้าซื้อหุ้นและลงนามร่วมทุนบริษัท อีอ

บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (บี.กริม) เข้าซื้อหุ้นและลงนามร่วมทุนในบริษัท อีอีซี-ดีที กรีน พาวเวอร์ จำกัด (EEC-DT) เพื่อร่วมกันเสริมงานพัฒนาสาธารณูปโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้แข็งแกร่งในระดับสากล โดย บี.กริม เข้าซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมของ EEC-DRead More