Tags : AP NEW GEN DESIGNER

เอพี จับมือภูมิสถาปัตย์ จุฬาฯ เปิดตัวโครงการ “AP NEW GEN DE

AP x คณะภูมิสถาปัตย์ จุฬาฯ นำร่องสร้างนักคิดรุ่นใหม่ ชวนนิสิตชั้นปี 4 คิดและต่อยอดดีไซน์สร้างสรรค์ก่อนเข้าสู่ชีวิตทำงานจริง   บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้พันธกิจ ‘EMPOWER Read More