Tags : ALLJIT

“ALLJIT” Start Up สัญชาติไทย มาด้วยแนวคิดที่เชื่อว่า “สุขภา

“ALLJIT” คือ แอปพลิเคชันรับฟังทุกเรื่องราวปัญหาภายในใจ รวมถึงปัญหาชีวิตที่เป็นกังวลใจ สำหรับผู้คนในสังคมไทย โดยเราจะเป็นผู้รับฟังที่ดีและไม่ตัดสิน เปิดให้บริการฟรี เพื่อให้คุณสามารถพูดคุยปัญหาชีวิตผ่านสื่อออนไลน์ได้ โดยที่ไม่จำเป็นต้องรู้จักกับเรามาก่อนผ่านทRead More