Tags : ไออาร์พีซี

IRPC ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate

คุณอาริสรา สุธาสุทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC กล่าวต้อนรับผู้ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษภายใต้โครงการ “IRPC Cubic Academy Read More