Tags : ไทยเวียตเจ็ท

ไทยเวียตเจ็ทขยับเร็ว เดินหน้าฟื้นการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ

สายการบินไทยเวียตเจ็ทเผยแผนเดินหน้าขยายเครือข่ายเส้นทางบินระหว่างประเทศ สานต่อพันธกิจฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในภาพรวมของแต่ละประเทศ พร้อมมอบโอกาสการเดินทางแก่ผู้โดยสาร นำท่านสู่หลากหลายจุดมุ่งหมายหลักในภูมิภาคเอเชีย ทั้งกัมพูชา เวียดนาม และRead More

ไทยเวียตเจ็ทเชื่อม ‘หมอพร้อม’ ยกระดับบริการเช็คอินออนไลน์ ล

สายการบินไทยเวียตเจ็ท ยกระดับการให้บริการ เชื่อมระบบ “หมอพร้อม” บนระบบเช็คอินออนไลน์ อำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารและลดการสัมผัสขณะเดินทาง พร้อมตรวจสอบเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนผ่านแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” เมื่อเช็คอินออนไลน์ล่วงหน้า ด้วยการเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน “หมอพRead More