Tags : ไทยยูเนี่ยน

ไทยยูเนี่ยน จับมือกับ GC เดินหน้าสร้างความตระหนักเรื่องการค

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จับมือกับบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ในโครงการฮาวทูแยก..แยกอย่างไรไม่ให้ติดเชื้อ เพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องถึงความเสี่ยงของขยะปนเปื้อนที่ต้องการคัดแยกและการทิ้งอย่างถูกวิธี เพื่อช่วยให้เกิดความปลอดภัRead More