Tags : โอลิเวีย ลีฟวิ่ง (Olivia Living)

โอลิเวีย ลีฟวิ่ง (Olivia Living) เปิดตัวผลิตภัณฑ์ LIGHTING

ในปัจจุบัน เป็นที่ยอมรับกันว่า Lighting มีบทบาทสำคัญและสามารถสร้างบรรยากาศให้แก่พื้นที่ของคุณได้มากกว่าเฟอร์นิเจอร์หรือของประดับตกแต่ง เพราะแสงสร้างความรับรู้ที่เชื่อมโยงโดยตรงต่อประสาทสัมผัสของมนุษย์ แสงต่างชนิดและประเภทสามารถกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกทีRead More