Tags : โรงพยาบาลนครธน

ศูนย์กระดูกสันหลัง โรงพยาบาลนครธน ฉลองความสำเร็จปีแรกหลังเป

ศูนย์กระดูกสันหลัง โรงพยาบาลนครธน ฉลองความสำเร็จปีแรกหลังเปิดศูนย์ รักษาผู้ป่วยไปแล้วกว่า 1,300 ราย ใช้เทคนิคการผ่าตัดส่องกล้องโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากโรงพยาบาลนครธนและบำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ค ช่วยคืนคุณภาพชีวิตให้ผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้Read More

ชวนสังคม “สูงวัย” ปรับพฤติกรรมเสี่ยง ป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อ

ในปัจจุบัน ประเทศไทยพบผู้ป่วยมากกว่า 6 ล้านคน ผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไปพบได้ถึงร้อยละ 50 ปัญหาสุขภาพที่พบได้บ่อยในกลุ่มผู้สูงอายุคือโรคกระดูกและข้อ  อายุที่เพิ่มขึ้น เป็นสิ่งที่สะท้อนความสามารถในการซ่อมแซมของกระดูกอ่อนกำลังลดลงไปทุกที อาการข้อเข่าเสืRead More

โรงพยาบาลนครธน พัฒนามาตรฐานรักษาโรคกระดูกสันหลัง เพื่อคุณภา

โรคปวดหลังมักสร้างปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้สูงวัยอยู่ไม่น้อย ผู้สูงอายุส่วนมากจะเข้าใจว่าอาการปวดหลังนั้นเป็นเรื่องธรรมดา แต่จริง ๆ แล้วอาการปวดหลังสามารถทำให้เกิดความพิการได้หากมีอาการรุนแรงแล้วไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที และคนส่วนใหญ่อาจยังเขRead More

โรงพยาบาลนครธน ยืนหนึ่งย่านพระรามที่ 2 พร้อมดูแลสังคม “สูงว

ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็นอันดับ 2 ของกลุ่มประเทศอาเซียนรองจากสิงคโปร์ ตามข้อมูลจากกรมกิจการผู้สูงอายุ ประเทศไทยมีสัดส่วนผู้สูงอายุที่ 16.73% ในปี 2563 นี้ และคาดการณ์ว่าจะมีสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็น 20% ในปี 2565 ซึ่งเป็นการเข้าสู่สังคมผRead More