Tags : แอปพลิเคชัน ซื้อ-ขายวัสดุก่อสร้าง

BAANDY (บานดี้) แอปพลิเคชัน ซื้อ-ขายวัสดุก่อสร้าง ยกเว้นค่า

“BAANDY” (บานดี้) แอปพลิเคชัน ซื้อ-ขายวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ตกแต่งครบวงจร ฝีมือคนไทย ออกมาตรการ ไม่คิดค่าธรรมเนียมการใช้แพลตฟอร์ม (จีพี) เพิ่มโอกาสในการขายผ่านช่องทางออนไลน์ ช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างทั่วประเทศ  ฝ่าวิกฤติโควิด-19 นายณัฏฐ์นวัต พRead More