Tags : แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง

กรมการปกครอง เดินหน้าผลักดัน “คณะกรรมการหมู่บ้าน” มุ่งทำเพื

กรมการปกครอง ยังคงเดินหน้าส่งเสริมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) มอบรางวัลหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี พ.ศ. 2564 ระดับจังหวัด เนื่องในวันที่ 9 มีนาคม 2565 วันคณะกรรมการหมู่บ้าน รวมจำนวนทั้งสิ้น 93 รางวัลทั่วปรRead More