Tags : #เราจะผ่านมันไปด้วยกัน

แกร็บ ประกาศ 9 มาตรการยกระดับความปลอดภัย พร้อมส่งต่อความช่ว

แกร็บ ประเทศไทย ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยพร้อมส่งต่อความช่วยเหลือคนไทยท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ผ่านโครงการ ‘แกร็บแคร์ 2.0 #เราจะผ่านมันไปด้วยกัน’ พร้อมประกาศ 9 มาตรการสำคัญเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการการเดินทาRead More