Tags : เทคโนโลยี 5G

ZTE ร่วมกับ AIS และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นำเทคโนโลยี

ZTE Corporation ร่วมกับ AIS ผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายและผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตระดับชั้นนำของไทยและ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นำเทคโนโลยี 5G ในสายการผลิต พลิกโฉมสู่ โรงงานอัจฉริยะ เพื่อเสริมศักยภาพในการผลิตให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ด้วยอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี อRead More