Tags : เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล ฉลองตรุษจีนปีขาล

เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล ฉลองตรุษจีนปีขาล ช่วยคนไทยลดค่าครองชีพ

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ฉลองเทศกาลตรุษจีนปีขาล หนุนคนไทยเชื้อสายจีนสานต่อประเพณีตรุษจีนอันสำคัญ เลือกสรรของไหว้ที่ดีที่สุดเพื่อแสดงความเคารพต่อบรรพบุรุษ พร้อมกระตุ้นบรรยากาศการจับจ่ายอย่างคุ้มค่า ในช่วงที่สินค้ามีการปรับราคาเพิ่มขRead More