Tags : เชงเม้งออนไลน์

เชงเม้ง ความเชื่อในอดีต สู่การแสดงความกตัญญูด้วยการทำบุญโลง

สำหรับลูกหลานชาวจีนแล้ว การแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เราจึงได้เห็นผ่านพิธีกรรมต่าง ๆ มากมาย ๆ ไม่ว่าเป็นตรุษจีน สารทจีน ไหว้พระจันทร์ เชงเม้ง เพราะพิธีเหล่านี้เสมือนเป็นการรวมญาติ แต่พอไวรัสโควิด 19 เข้ามา การจะประกอบพิธีกรรม รวมตัวกันเยอะ ๆ เพืRead More