Tags : สิงห์อาสา เดินหน้า “ช่างคอมฯ”

สิงห์อาสา เดินหน้า “ช่างคอมฯ” เพิ่มรายได้ ฝ่าวิกฤตโควิด-19

สิงห์อาสา เดินหน้าหลักสูตรสร้างอาชีพต่อเนื่อง เปิดหลักสูตร “ช่างคอมฯ” เพิ่มช่องทางสร้างรายได้ ฝ่าวิกฤตโควิด สิงห์อาสา โดย มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี และ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จัดหลักสูตร “ช่างคอมพิวเตอร์” อRead More