Tags : สสว. เร่งเครื่อง “โครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย”

สสว. เร่งเครื่อง “โครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย”

อุ้มเอสเอ็มอีฝ่าวิกฤติ ศก.ชะลอตัว ตั้งเป้าไว้ไม่ต่ำกว่า 5,000 ราย พร้อมเตือนมิจฉาชีพแฝงคราบช่วยเข้าถึงการอนุมัติสินเชื่อ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ SME D Bank โชว์ความคืบหน้าRead More