Tags : สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน)

การสร้างอนาคตสู่ความเป็นไปในยุคดิจิทัล: โครงการสร้างงาน สร้

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) จับมือกับธนาคารออมสิน เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานไทย สร้างคน  สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ โดยได้รับเสียงตอบรับจากภาคประชาชนเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ด้วยวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินการสอดคล้องกับ “109 ปี ออมสิน สRead More