Tags : ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุครบวงจร

“ด็อกเตอร์ ซีเนียร์ส” ขึ้นแท่น ร.พ.ดูแลผู้สูงอายุแนวใหม่ ที

บริษัท โรงพยาบาล ด็อกเตอร์ ซีเนียร์ส จากัด ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุครบวงจรแนวใหม่ ที่ได้รับความนิยมพุ่งทยานติดอันดับต้นๆ ในประเทศไทย ด้วยบริการที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนยุคปัจจุบัน รองรับสังคมผู้สูงอายุที่มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นในทุกปี พร้อมด้วยบุคลากรผู้ให้บRead More