Tags : ศูนย์คุณธรรม

ศูนย์คุณธรรม ผนึกพลัง 6 ภาคีเครือข่าย ร่วมประกาศเจตนารมณ์ แ

วันศุกร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ ณ หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้จัดพิธีส่งมอบข้อเสนอเชิงนโยบายการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม ในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓ โดยมี      คุณหญิงปัทมา  ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการ ศูนย์คุณธรรม และ รศ.นพ.สุรRead More

ศูนย์คุณธรรมชี้ดัชนีคุณธรรมลดลง ๔ เปอร์เซนต์ โดยเฉพาะช่วงอา

๘  สิงหาคม  ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมเอส รัชดา เลเชอร์ กรุงเทพฯ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม และภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรม แถลงข่าวจัดงาน สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓ ภายใต้แนวคิด “Moral Touchable : คุณธรรมสัมผัสได้ สังคมไทยเป็นสRead More

Family talk เวทีประชุมวิชาการ เรื่องครอบครัวพลังบวก ครอบครั

มีนาคม 2565 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ ศาสตราจารย์ นายแพทย์รณชัย คงสกนธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม ได้กล่าวในพิธีเปิดเวทีวิชาการครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงครั้งที่ 3 ว่า  โครงการวิจัยชุดนี้ มีจุดเด่นของงานการวิจัRead More

เวทีวิชาการโครงการวิจัยเรื่อง ชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุ

1 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี กล่าวว่า ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ดำเนินการสำรวจสถานการณ์ ด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว จำนวน 1,760 ครอบครัว ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จRead More

ศูนย์คุณธรรม เร่งงานวิจัย “ครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง” หวังใช

11 สิงหาคม 2564 ณ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม และหัวหน้าโครงการวิจัย “ชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง” กล่าวไว้ในเวทีวิชาการออนไลน์ ชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และปัญหาRead More

ศูนย์คุณธรรม จับมือ มูลนิธิหัวใจอาสา สสส. แถลงผลความสำเร็จโ

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับมูลนิธิหัวใจอาสา ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานแถลงความสำเร็จโครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อการขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม ในหัวข้อ Keep Moving Forward (ก้าวต่อไปข้างหน้า)Read More