Tags : ศุภาลัย จับมือพันธมิตร SISB

ศุภาลัย จับมือพันธมิตร SISB นำการศึกษาระดับสากลสู่ภาคตะวันอ

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) โดย ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร และนายบุญชัย ชัยอนันต์บวร รองกรรมการผู้จัดการ สายงานโครงการภูมิภาค 2 ลงนามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินขนาดพื้นที่ 24-1-85.4 ไร่ ในจ.ระยอง ให้แก่ บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) โดยนายยิว ฮอค โคว ประธRead More