Tags : ย่าง3ขุม

จาก “ศิริชัยไก่ย่าง” ไก่หมุนเจ้าแรกในเมืองไทย สู่ “ย่าง3ขุม

ย่าง3ขุม โดย ศิริชัยไก่ย่างจากภัตตาคารในตำนาน “ศิริชัยไก่ย่าง” ไก่หมุน เจ้าแรกของเมืองไทยที่ยืนหยัดในความอร่อยมากว่า 70 ปี วันนี้เราพร้อมแล้วที่จะต่อยอดธุรกิจ สร้างธุรกิจของ “นิวเจน” ที่ผนึกรวมกับ “ประสบการณ์” ที่สั่งสมมานานของคนรุ่นก่อนบวกกับวิธีคิดของคนรุ่นใหม่Read More