Tags : มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ

“พฤกษา โฮลดิ้ง” จับมือ “มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ” ร่วมด้วยพันธมิต

พฤกษา โฮลดิ้ง เดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยร่วมมือกับ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมโครงการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ เอกชนและชุมชน เพื่อสร้างป่าทีRead More