Tags : มิตรแท้ชุมชน

ปั้นร้านโชห่วยให้เป็น S-M-A-R-T โชห่วย มิตรแท้ชุมชน โมเดลฝ่

วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้พลิกโฉมการใช้ชีวิตของทุกภาคส่วนในสังคมไปอย่างสิ้นเชิง ไม่เว้นแม้แต่ร้านค้ารายย่อยหรือโชห่วยที่เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนของไทย ที่วันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่สำคัญในการตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคโควิด ที่ไม่มีRead More