Tags : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จับมือ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางแ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเครือข่ายมหาวิทยาลัยในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดกิจกรรมทดสอบตลาด “ค้ำคูณ Marketplace” เพื่อเป็นศูนย์รวมในการทดสอบ จำหน่าย และสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ SME ภาคตะวันออกเฉียงเหนือRead More