Tags : พลัฏฐ์ ศิริกุลพิสุทธิ์

“พลัฏฐ์ ศิริกุลพิสุทธิ์” พร้อมด้วย ดร.จุฑาพร ตั

นายพลัฏฐ์ ศิริกุลพิสุทธิ์ อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตัวแทนพรรคเพื่อไทย เขตสัมพันธวงศ์ และ ดร.จุฑาพร เกตุราธร ตัวแทนพรรคเพื่อไทย เขตบางรัก ร่วมมือส่งมอบอุปกรณ์กีฬา ให้กับนักกีฬาโรงเรียนวัดแก้วแจ่มฟ้า และโรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม เพื่อสนับสนุนนักเรียนแขRead More

“พลัฏฐ์ ศิริกุลพิสุทธิ์” ลงพื้นที่เยี่ยมประชาชน

พลัฏฐ์ ศิริกุลพิสุทธิ์ อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่พร้อม มาสคอต ” น้องสัมพันธ์ ” สุนัขเชาเชา ฑูตเศรษฐกิจเขตสัมพันธวงศ์ เยี่ยมพี่น้องประชาชนเขต สัมพันธวงศ์ ป้อมปราบ พระนคร ในเทศกาลตรุษจีน นายพลัฏฐ์ ได้ทราบจากพี่น้องประชาชนที่ประกอบกRead More

พลัฏฐ์ ศิริกุลพิสุทธิ์ พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ถนนข้าวสาร เยี

นายพลัฏฐ์ ศิริกุลพิสุทธิ์ อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย นายบดินทร์ วัชโรบล ผู้สมัคร สมาชิกสภากรุงเทพฯเขต พระนคร, นายเมธา ขำโสภา ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ร่วมกับพรรคเพื่อไทยนำโดย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรค และ ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด รองประRead More

พลัฏฐ์ ศิริกุลพิสุทธิ์ อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพา

ดร.พณชิต  กิตติปญญางาม อดีตนายกสมาคม Start up ให้ความเห็นว่า สำหรับการสร้าง Start up ในไทยเป้าหมายจะไม่ใช่แค่การสร้าง Read More

“พลัฏฐ์ ศิริกุลพิสุทธิ์” พร้อมด้วยคณะ เดินทางเยี่ยมชม “วังร

นายพลัฏฐ์ ศิริกุลพิสุทธิ์ อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์ พลวัฒน์ ศรีเรืองสุข ทีมนโยบาย Changemaker คิดเพื่อไทย ได้เดินทางมาเยี่ยมชม วังรี เฮลท์ แฟคตอรี่ ผู้นำการเกษตรแนวใหม่ ที่เรียกว่า Plant factory หรือ Vertical Read More