Tags : พลัฏฐ์ศิริ กุลพิสุทธิ์

‘พลัฏฐ์ศิริ กุลพิสุทธิ์’ พร้อมคณะChangemakerเยี

นายพลัฏฐ์ศิริกุลพิสุทธิ์ อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะ Changemaker คิดเพื่อไทย ได้เข้าเยี่ยมประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เพื่อพูดคุยหารือการขับเคลื่อน SME ในไทย ให้ทันต่อกระแสการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล โดย นายแสงชัย ธีรกุลวาณิชประธานสมาพันธ์ SRead More