Tags : ปตท. ผนึกพันธมิตร ประกาศความพร้อมวังจันทร์วัลเลย์

ปตท. ผนึกพันธมิตร ประกาศความพร้อมวังจันทร์วัลเลย์ เดินหน้า

เปิดมิติใหม่ในการนำเทคโนโลยี 5G มาเพิ่มขีดความสามารถการใช้งานโดรน เพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจ ร่วมทดสอบเพื่อการวิจัยเป็นแห่งแรกของประเทศ พร้อมรับสิทธิพิเศษในการพัฒนาธุรกิจระยะยาว ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาวังจันทร์วัลเลย์ให้เป็นเมRead More