Tags : บิทคอยน์

“Post Dee” โตต่อเนื่อง สนับสนุนธุรกิจ SMEs จับเทรนบิทคอยน์

การเติบโตทางธุรกิจนับเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องการได้มา ซึ่งมีตัวบ่งชี้หลายอย่างที่แสดงให้เห็นว่าธุรกิจนั้นสามารถเดินต่อไปได้และกำลังขยายตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น ยอดขาย, การเพิ่มขึ้นของคู่ค้า รวมไปถึงพันธมิตรทางการค้า ซึ่งในปัจจุบันมีปัจจัยหลายอRead More