Tags : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

PTTGC International (Netherlands) B.V. บริษัทย่อยของ GC ประ

การเข้าซื้อกิจการ allnex เป็นการสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ GC ในการเป็น “เคมี…ที่เข้าถึงทุกความสุข” และเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของ GC ควบคู่กับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและธุรกิจอย่างยั่งยืน GC สามารถช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับ Read More

ไทยยูเนี่ยน จับมือกับ GC เดินหน้าสร้างความตระหนักเรื่องการค

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จับมือกับบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ในโครงการฮาวทูแยก..แยกอย่างไรไม่ให้ติดเชื้อ เพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องถึงความเสี่ยงของขยะปนเปื้อนที่ต้องการคัดแยกและการทิ้งอย่างถูกวิธี เพื่อช่วยให้เกิดความปลอดภัRead More